Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1999

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1999356911.2
20001393313.9
20011323313.2
20021221212.2
20031252512.5
20041065010.7
20051043510.4
20061104211.0
20071149911.5
200899389.9
200993959.4
201098789.9
201184098.4
201293179.3
201392679.3
201489488.9
20151009210.1
20161021010.2
20171023010.2