Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα:
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1985

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1993340010.6
1994416213.0
1995420213.1
1996398712.5
1997384512.0
1998348910.9
199930369.5
20001196012.0
20011101311.0
200298959.9
20031005410.1
200488328.8
200587238.7
200685038.5
200797419.7
200887788.8
200989178.9
201075927.6
201172887.3
201274557.5
201379778.0
201473537.4
201580308.0
201637563.8
201779648.0