Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2000

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20001874818.7
20011820618.2
20021735417.4
20031773517.7
20041722717.2
20051723617.2
20061706917.1
20071745417.5
20081674216.7
20091740717.4
20101745317.5
20111503915.0
20121515115.2
20131591615.9
20141749617.5
20151630116.3
20161654016.5
20171624216.2