Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20051598016.0
20061635016.4
20071680216.8
20081588715.9
20091596316.0
20101650116.5
20111352513.5
20121364413.6
20131237012.4
20141255312.6
20151290212.9
20161230612.3
20171286612.9
20181160111.6