Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20051598016.0
20061635016.4
20071680216.8
20081588715.9
20091596316.0
20101650116.5
20111352513.5
20121364413.6
20131237012.4
20141255312.6
20151290212.9
20161230612.3
20171286612.9