Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1999

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1999334210.4
20001238112.4
20011126911.3
20021028410.3
20031020210.2
200488778.9
200586138.6
200686108.6
200785988.6
200888568.9
200990409.0
201055045.5
201167126.7
201271257.1
201381368.1
201481258.1
201591769.2
201694179.4
201795229.5