Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2004

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

200497259.7
200596829.7
20061015510.2
20071052810.5
200886918.7
200988668.9
201076437.6
201175047.5
201278767.9
201377017.7
201472927.3
201580278.0
201680768.1
201785138.5