Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2000

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20001377013.8
20011286812.9
20021184811.8
20031205912.1
20041039610.4
20051029410.3
20061082310.8
20071143211.4
20081002510.0
200995389.5
20101000110.0
201185538.6
201290509.1
201387568.8
201484498.4
201594749.5
20161023310.2
20171003510.0