Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα:
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2004

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20041550415.5
20051531815.3
20061522315.2
20071574515.7
20081453814.5
20091489114.9
20101533815.3
20111294812.9
20121283112.8
20131177111.8
20141223612.2
20151261712.6
20161608716.1
20171604516.0