Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20041550415.5
20051531815.3
20061522315.2
20071574515.7
20081453814.5
20091489114.9
20101533815.3
20111294812.9
20121283112.8
20131177111.8
20141223612.2
20151261712.6
20161608716.1
20171604516.0
20181481514.8