Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1999

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1999362211.3
20001386613.9
20011310513.1
20021216612.2
20031253712.5
20041141511.4
20051152111.5
20061165311.7
20071224912.2
20081091010.9
20091065810.7
20101102011.0
201195589.6
20121003910.0
201391509.2
201489949.0
201597409.7
201698239.8
201798629.9