Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2009, 1999

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1998445013.9
1999432513.5
20001301513.0
20011122111.2
20021093210.9
20031058410.6
200494949.5
200593289.3
200692499.2
200799239.9
200885318.5
200988188.8
201062416.2
201168936.9
201272037.2
201381158.1
201475597.6
201579958.0
201679668.0
201782218.2