Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Ηπείρου

Μηχανικών Πληροφορικής

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1998445013.9
1999432513.5
20001301513.0
20011122111.2
20021093210.9
20031058410.6
200494949.5
200593289.3
200692499.2
200799239.9
200885318.5
200988188.8
201062416.2
201168936.9
201272037.2
201381158.1
201475597.6
201579958.0
201679668.0
201782218.2