Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1998445013.9
1999432513.5
20001301513.0
20011122111.2
20021093210.9
20031058410.6
200494949.5
200593289.3
200692499.2
200799239.9
200885318.5
200988188.8
201062416.2
201168936.9
201272037.2
201381158.1
201475597.6
201579958.0
201679668.0
201782218.2
201873327.3