Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20001468714.7
20011311213.1
20021174811.7
20031188611.9
20041138711.4
20051080510.8
20061144411.4
20071245912.5
20081152911.5
20091142211.4
20101190111.9
20111112311.1
20121051410.5
20131037210.4
20141103111.0
20151082810.8
20161106011.1
20171139711.4