Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα:
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2000

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20001468714.7
20011311213.1
20021174811.7
20031188611.9
20041138711.4
20051080510.8
20061144411.4
20071245912.5
20081152911.5
20091142211.4
20101190111.9
20111112311.1
20121051410.5
20131037210.4
20141103111.0
20151082810.8
20161106011.1
20171139711.4