Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1993398212.4
1994469814.7
1995465414.5
1996448914.0
1997437913.7
1998412212.9
1999384012.0
20001479614.8
20011403014.0
20021278012.8
20031373713.7
20041324713.2
20051300213.0
20061322813.2
20071383813.8
20081262112.6
20091287512.9
20101312813.1
20111083110.8
20121080610.8
201396299.6
201494489.4
20151001810.0
201664506.5
201789218.9
201886698.7