Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα:
Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20131059010.6
20141167611.7
20151192211.9
20161220612.2
20171227512.3