Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20131059010.6
20141167611.7
20151192211.9
20161220612.2
20171227512.3
20181243712.4