Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

201976177.6