Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τμήμα:
Ψηφιακών Συστημάτων
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2009, 2002, 1999

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1999393212.3
20001663316.6
20011547415.5
20021478914.8
20031567615.7
20041520715.2
20051511015.1
20061504215.0
20071564415.6
20081495915.0
20091509215.1
20101588515.9
20111366713.7
20121415614.2
20131314413.1
20141393913.9
20151403414.0
20161397714.0
20171396514.0