Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1998

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 19
2008: 26
2012: 24