Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες και συμβασιούχους καθηγητές)

2006: 0
2008: 8
2012: 17