Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πληροφορικής και Τηλεματικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες και συμβασιούχους καθηγητές)

2006:
2008: 7
2012: 12