Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα:
Πληροφορικής και Τηλεματικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2007

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006:
2008: 7
2012: 12