Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μηχανικών Αυτοματισμού

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 160
2001: 160
2002: 160
2003: 150
2004: 150
2005: 110
2006: 100
2007: 100
2008: 100
2009: 100
2010: 100
2011: 100
2012: 95
2013: 100
2014: 100
2015: 110
2016: 120
2017: 120
2018: 135