Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα:
Επιστήμης Υπολογιστών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1984

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 95
2001: 110
2002: 120
2003: 130
2004: 135
2005: 135
2006: 135
2007: 125
2008: 140
2009: 140
2010: 140
2011: 135
2012: 130
2013: 140
2014: 175
2015: 150
2016: 150
2017: 150