Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Κρήτης

Μηχανικών Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 240
2001: 270
2002: 300
2003: 300
2004: 300
2005: 260
2006: 230
2007: 260
2008: 260
2009: 260
2010: 260
2011: 250
2012: 200
2013: 120
2014: 150
2015: 140
2016: 160
2017: 160
2018: 180