Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Πειραιά

Μηχανικών Αυτοματισμού

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 180
2001: 150
2002: 150
2003: 145
2004: 145
2005: 100
2006: 80
2007: 100
2008: 100
2009: 100
2010: 120
2011: 120
2012: 100
2013: 100
2014: 100
2015: 100
2016: 110
2017: 110