Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1993, 1975

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 190
2001: 210
2002: 230
2003: 220
2004: 220
2005: 200
2006: 210
2007: 210
2008: 250
2009: 250
2010: 270
2011: 265
2012: 265
2013: 185
2014: 250
2015: 230
2016: 230
2017: 220