Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 220
2001: 200
2002: 190
2003: 180
2004: 180
2005: 170
2006: 160
2007: 160
2008: 160
2009: 160
2010: 160
2011: 160
2012: 160
2013: 150
2014: 150
2015: 160
2016: 170
2017: 160
2018: 186