Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα:
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1983, 1965, 1936

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 220
2001: 200
2002: 190
2003: 180
2004: 180
2005: 170
2006: 160
2007: 160
2008: 160
2009: 160
2010: 160
2011: 160
2012: 160
2013: 150
2014: 150
2015: 160
2016: 170
2017: 160