Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 200
2001: 190
2002: 180
2003: 170
2004: 170
2005: 135
2006: 110
2007: 85
2008: 85
2009: 85
2010: 85
2011: 85
2012: 85
2013: 85
2014: 100
2015: 90
2016: 100
2017: 80