Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Μηχανικών Αυτοματισμού

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 200
2001: 200
2002: 200
2003: 190
2004: 190
2005: 190
2006: 160
2007: 185
2008: 210
2009: 210
2010: 350
2011: 340
2012: 300
2013: 120
2014: 200
2015: 220
2016: 250
2017: 250
2018: 281