Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μηχανικών Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 190
2001: 220
2002: 240
2003: 260
2004: 270
2005: 210
2006: 180
2007: 120
2008: 120
2009: 120
2010: 120
2011: 120
2012: 120
2013: 135
2014: 150
2015: 150
2016: 160
2017: 160
2018: 180