Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1999

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 250
2001: 280
2002: 310
2003: 295
2004: 300
2005: 300
2006: 320
2007: 330
2008: 310
2009: 300
2010: 300
2011: 180
2012: 140
2013: 140
2014: 200
2015: 160
2016: 200
2017: 200