Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα:
Πληροφορικής και Τηλεματικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2007

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2007: 40
2008: 40
2009: 40
2010: 40
2011: 40
2012: 40
2013: 80
2014: 125
2015: 70
2016: 100
2017: 100