Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστήμης Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επιστήμης Υπολογιστών