Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
  2. Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
  3. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  4. Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας