Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πολυτεχνείο Κρήτης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Ηλεκτρονικής και Μηχανικής Υπολογιστών