Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής