Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επιστήμης Υπολογιστών
  2. Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  3. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων