Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μηχανικών Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Εκπαίδευσης
  2. Επιστήμης των Υπολογιστών
  3. Πληροφορικής της Παραγωγής