Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μηχανικών Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  2. Τηλεφαρμογές και Ασφάλεια