Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Πελοποννήσου

Μηχανικών Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής
  2. Τηλεπικοινωνιών