Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Θεσσαλίας

Μηχανικών Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής
  2. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων