Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Τοπογραφία και Γεωπληροφορική