Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων