Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας