Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών