Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών