Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Κρήτης

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)