Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Πειραιά

Μηχανικών Αυτοματισμού

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1987: Αυτοματισμού (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Αυτοματισμού (μετονομασία)