Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1936: Ραδιοτεχνιτών & Ραδιοηλεκτρολόγων (ίδρυση)
1965: Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών (συγχνώνευση και μετεξέλιξη των δύο προγραμμάτων)
1983: Ηλεκτρονικής (μετονομασία και μετεξέλιξη)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία)