Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Πειραιά

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1947: Ραδιοτεχνική Σχολή Αθηνών (ίδρυση)
1965: Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών Αναστασιάδη (μετεξέλιξη)
1983: Ηλεκτρονικής (συγχώνευση με τη Σιβιτανίδειο Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών και μετεξέλιξη)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία)
2018: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατάργηση και συγχώνευση με τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Πειραιά και σύσταση του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)