Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Ηλεκτρονικής (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία)
2018: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατάργηση και συγχώνευση με τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Πειραιά και σύσταση του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)