Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Ηλεκτρονικής (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία)
2018: Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (συγχώνευση με τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά)