Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Κρήτης

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1985: Ηλεκτρονικής (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία)