Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Πειραιά

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1984: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (μετονομασία)