Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Πειραιά

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1984: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (μετονομασία)
2018: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (κατάργηση και συγχώνευση με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας και σύσταση του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)